www.valentinchiper.com colectează date cu caracter personal pe paginile website-ului, numai cu acordul voluntar al Membrului, în următoarele scopuri:

• trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;

• contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

• scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru și-a exprimat consimțământul ca www.valentinchiper.com să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

În virtutea înregistrării voluntare pe www.valentinchiper.com, Membrul este de acord cu procesarea datelor cu caracter personal de către www.valentinchiper.com în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.valentinchiper.com, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul.

Oricare Membru are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către www.valentinchiper.com a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către www.valentinchiper.com a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

www.valentinchiper.com poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browser-ul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către www.valentinchiper.com pentru a îmbunătăți serviciile oferite utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea www.valentinchiper.com și/sau al eventualilor terți cu care www.valentinchiper.com are contracte de parteneriat în acel moment.

Membrul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Politica de confidențialitate www.valentinchiper.com se referă doar la datele furnizate voluntar de către Membru exclusiv pe site. www.valentinchiper.com nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

www.valentinchiper.com garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

www.valentinchiper.com nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.